Peresean (Tarung Pepadu)

July 28, 2020

Peresean merupakan upacara selamet mata air untuk memohon hujan. Pertunjukan seni beladiri berupa adu ketangkasan saling pukul antar dua pemain dengan alat batang rotan, masing-masing pemain dilengkapi dengan perisai. Biasanya pertarungan dilaksanakan oleh minimal tiga pasang petarung, uniknya ketika salah satu dari petarung kena pukulan rotan dibagian kepala dan mengeluarkan darah (Sasak : Bocor ) , maka para penonton akan berteriak aiq, aiq, aiq…!! yang berarti air, air, air.. !!!. Teriakan tersebut bermakna agar air segera diturunkan oleh Sang Maha Pencipta ke bumi.

Leave a Reply:

Your email address will not be published. Required fields are marked *